Bel Jonathan Bassie:  06-53105026

Beregening

Stelt u voor, u gaat fijn op vakantie terwijl u weet dat de tuin gewoon automatisch water krijgt. Prettig dat u het de buren niet hoeft te vragen. Computergestuurde beregening is handig in een grote, maar zeker ook in een minder grote tuin.

Tuin Maartensdijk
Tuin Maartensdijk
Tuin Maartensdijk
Tuin Maartensdijk

Deze beregeningsinstallatie werkt door middel van een aanzuigpomp uit de sloot. De computer stuurt via een verdeler met daaronder magneetkleppen meerdere secties tuin aan. De computer is uit te breiden met een wifi module en een regensensor. In het gras is gekozen voor pop-up turbinesproeiers en in de borders en langs hagen is gebruik gemaakt van druppelslangen en nevelsproeiers. Het geheel is aangelegd met tyleenslangen.

Werkzaamheden:

  • Ontwerp en werktekening in overleg met klant
  • Organiseren materialen
  • Aanleg technische ruimte
  • Graven sleuven en leggen slangen
  • Aansluiten apparatuur en inregelen computer
  • Herstellen van de tuin